Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB); kronik ve tekrarlayıcı bir seyir izlemekte olup, şiddeti
dalgalı seyreden ve düşük düzeyde hafifleme ve iyileşme gösteren bir anksiyete bozukluğudur. Günümüzde YAB’nin bilişsel davranışçı terapi (BDT) temelli psikoterapilerinin başında bilişsel kaçınma modeli (BKM), belirsizliğe tahamülsüzlük modeli (BTM) ve metakognitif model (MKM) bulunmaktadır. Her modelde birbirinden farklı ve ortak noktalar bulunmaktadır. Ortak kısımlar, endişenin; tetikleyen düşünce, duygu ve olaylar karşısında perseveratif, gelecek temelli bir düşünce zinciri olduğu ve potansiyel tehlike ile baş etmek için kullanıldığıdır. Aynı zamanda tüm modellerde, endişelenmenin duyguların işlemlenmesini bozduğu, duygusal alışmanın önüne geçtiği ve uygun baş etmeyi bozarak anksiyeteyi arttırdığı belirtilmektedir. Her 3 modelde ortak bir diğer bileşen endişelenmenin işe yararlılığıyla ilgili pozitif inançlardır. Farklı olarak ise BKM’de endişe ve YAB ile ilgili davranışsal analiz yapılmaktadır, BTM ise daha kognitif ve şema temelli bir teoriye dayanmaktadır. MKM ise endişelenmenin kontrol edilemez ve tehlikeli olduğunu hakkındaki negatif metakognitif inançlara ve bu inançlar sonucu ortaya çıkan meta-endişeye dayalıdır.

GÜNDÜZ, A. (2019). Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapiler. Turkiye Klinikleri Psychiatry-Special Topics12(2), 28-34.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu ile ilgili yukarıda özeti olan kitap bölümünü indirmek için tıklayınız.

Yaygın anksiyete bozukluğu ile ilgili diğer yazım için tıklayınız.

Panik bozukluk ile ilgili yazım için tıklayınız.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here