Cognitive Attentional Syndrome-1 (CAS-1) Ölçeği

Cognitive Attentional Syndrome-1 (CAS-1) Ölçeği

CAS-1 ölçeği, A. Wells tarafından psikopatolojilerdeki kısır döngülerin temelini oluşturan bilişsel dikkat kitlenmesi sendromunu değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bilişsel Dikkat Kitlenmesi Sendromu’nun (CAS) elementlerini ve metakognisyonları birlikte değerlendiren bir ölçektir.

Hem endişelenmeye, ruminasyona, tehditleri gözlemleye ve geri tepen baş etme davranışlarına ne kadar süre ayrıldığını ölçmekte hemde pozitif ve negatif metakognitif inançların düzeyini değerlendirmektedir.

Ölçeğin ilk iki sorusu, son 1 hafta içinde endişelenmeye, ruminasyona ve tehditleri gözlemleye ayrılan süreyi ölçmektedir.

Üçüncü soru, altı farklı geri tepen baş etme stratejilerine ayrılan süreyi ölçmektedir.

İlk 3 soru 0 (Hiçbir zaman) ile 8 (Sürenin tamamında) arasında değişen 9 puanlı likert tipinde skorlanmaktadır.

4. soru ise toplamda sekiz farklı metakognitif inancı değerlendirmekte olup 0 (Buna hiç inanmıyorum) ile 100 (Bunun doğruluğuna tamamen inanıyorum) arasında değişen likert tipinde skorlanmaktadır.

Toplam skorlar tüm soruların 0-100’lük sisteme çevrilerek toplanmasıyla hesaplanır. Skorlar arttıkça,bilişsel dikkat kitlenmesi sendromunun şiddetide artmaktadır.

Ölçeğin geçerlilik güvenilirlik çalışması için tıklayınız.

CAS-1 ölçeğini indirmek için tıklayınız.

Gündüz, Anıl, et al. “Validity and Reliability of Cognitive Attentional Syndrome-1 Questionnaire.” Psychiatry investigation 16.5 (2019): 355.