Hakkımda

Dr. Anıl Gündüz, 2015 yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği ve European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) derneği’nden Kognitif ve Davranışçı Terapist, 2014 yılında European Federation of Sexology (EFS) & European Society for Sexual Medicine (ESSM) derneklerinden Psiko-Seksolojist (ECPS) ünvanlarını almıştır.
2015 yılında Marmara Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan psikiyatri uzmanı ünvanını almıştır.
2015-2017 yılları arasında Bilecik Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak zorunlu hizmet görevini tamamlamış, 2017-2018 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR eğitimi almıştır.
2018 yılında Prof. Adrian Wells ve Metacognitive Therapy Institute (MCT-I) tarafından akredite Metakognitif Terapist ünvanını almıştır.
Bir çok ulusal ve uluslararası kitap bölümü ve makalesi vardır. Ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılarda bir çok konuşması mevcuttur.
Dr. Anıl Gündüz aynı zamanda İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Linsans’ında Dr. Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

 

Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

M., Sungur, Anıl Gündüz (2014), Integrating Psychotherapy and Pharmacotherapy in Treatment of Sexual Disorders. In Irısmar Reis de Oliveira, Thomas Schwartz, Stephen M. Stahl (Eds). Integrating Psychotherapy and Psychopharmacology: A Handbook for Clinicians (Psychopharmacology and Psychotherapy in Clinical Practice. (pp. 244-268). New York: Routledge

M., Sungur, Anıl Gündüz (2015), Histrionic Personality Disorder. In Aaron T. Beck, Denise D. Davis, Arthur Freeman (Eds). Cognitive Therapy of Personality Disorders (Third Edition). (pp. 323-345). New york: The Guilford Press

Mehmet Sungur, Anıl Gündüz (2017), Sexual Dysfunction: Cultural Factors. In Amy Wenzel (Ed). The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology. (pp. 3108-3109). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781483365817.n1236

M., Sungur, Anıl Gündüz (2017), Sexual Dysfunction: Diagnosis. In Amy Wenzel (Ed). The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology. (pp. 3110-3111). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781483365817.n1237

M., Sungur, Anıl Gündüz (2017), Sexual Dysfunction: Treatment. In Amy Wenzel (Ed). The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology. (pp. 3126-3129). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781483365817.n1244

M., Sungur, Anıl Gündüz (2017), Histrionic Personality Disorder. In Amy Wenzel (Ed). The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology. (pp. 1668-1669). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781483365817.n670

Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

GÜNDÜZ, A. (2019). Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapiler. Turkiye Klinikleri Psychiatry-Special Topics12(2), 28-34.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

Anıl Gündüz., Yaşar A.B., Gündoğmuş İ., Konuk E., Adverse Childhood Events Turkish Form: validity and reliability study Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 1): 68-75 doi: 10.5455/apd.294158

Anıl Gündüz, Sencan Sertçelik, İbrahim Gündoğmuş, Meliha Zengin Eroğlu, Rayka Kumru Bayazit, Hatice Gönül, Alişan Burak Yaşar & Mehmet Zihni Sungur (2018) Turkish validity and reliability of the sexual complaints screener for men, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, DOI: 10.1080/24750573.2018.1505421

Anıl Gündüz, Rayka Kumru Bayazit, İbrahim Gündoğmuş, Sencan Sertçelik, Hatice Gönül, Alişan Burak Yaşar, Gülay Oğuz & Mehmet Zihni Sungur (2018) Turkish validity and reliability of the Sexual Complaints Screener for Women, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, DOI: 10.1080/24750573.2018.1525811

Eroğlu, M. Z., Sertçelik, S., Anıl Gündüz, & Demirkol, M. E. (2019). Self-esteem and quality of life in bariatric surgery candidates. Anatolian Journal of Psychiatry20(1), 20-28.

Sungur,  M., Anıl Gündüz (2013), A Comparison of DSM-IV-TR and DSM-5 Definitions for Sexual Dysfunctions: Critiques and Challenges. J Sex Med. DOI: 10.1111/jsm.12379

Gündüz, A., Gündoğmus, İ., Sertçelik, S., Engin, B. H., İşler, A., Çipil, A., … & Sungur, M. Z. (2019). Validity and Reliability of Cognitive Attentional Syndrome-1 Questionnaire. Psychiatry investigation16(5), 355.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gunduz, A., Gundogmus, I., Engin, B. H., Işler, A., Sertcelik, S., & Yasar, A. B. (2019). Effects of adverse childhood events over metacognitions, rumination, depression and worry in healthy university students. Annals of Medical Research26(7), 1394-401.

Gündüz, A., & Gündoğmuş, İ. (2019). Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı olumsuz yaşantıları ile otomatik düşünceler, ara inançlar, uyumsuz şemalar, anksiyete ve depresif belirti şiddeti ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Klinik Psikiyatri Dergisi22(4).

Uluslararası bilimsel toplantılardaki konuşmalar ve bildiriler

“Male Sexual Disorders: Challenges and future prospects for DSM 5” Panel, 16th Congress of The European Society for Sexual Medicine joint by the 12th Congress of the European Federation of Sexology (ESSM), 2014

“Sex therapy and pharmacotherapy in youth” Panel, 16th Congress of The European Society For Sexual Medicine joint by the 12th Congress of the European Federation of Sexology (ESSM), 2014

“Different aspects of vaginismus/ Çesitli yonleriyle vaginismus” Oturum Başkanlığı, 16th Congress of The European Society for Sexual Medicine joint by the 12th Congress of the European Federation of Sexology (ESSM), 2014

“Health literacy II: Hints for higher quality of life after breast cancer treatment” Panel, International Istanbul Breast Cancer Conference – IIBCC, BREASTANBUL 2014.

“Sexual Paın: Body, Mind and Culture: Body&Mind” Panel, 13th congress of the European Federation of Sexology, 2016

“Recreational use of PDE5 inhibitors in young males” Panel, 13th congress of the European Federation of Sexology, 2016

“Sexual Dysfunctions 3, oral paper 11” Oturum Başkanlığı, 13th congress of the European Federation of Sexology, 2016

Project SNIPE: Social Norms and Predictors of Alcohol Use Among University Students in Turkey, Poster, 47th Congress of The European Association For Behavioural and Cognitive Therapies, 2017

“Somatic Symptoms and Illnesses”, Sözel Bildiri, Oturum Başkanlığı, 47th Congress of The European Association For Behavioural and Cognitive Therapies, 2017

“Significant effects of body image and functions over sexual functions in psoriasis patients”, Sözel Bildiri, 47th Congress of The European Association For Behavioural and Cognitive Therapies, 2017

“Organik hastalıklarda psikoterapi yaklaşımları” Panel, 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 6. Uluslararası Çocuk Psikofarmakolojisi Semineri, 2018

Ulusal bilimsel toplantılardaki konuşmalar ve bildiriler

“Cinsel İşlev Bozukluklarında akılcı ilaç kullanımı” Panel, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi, 2012

“No to Addiction and Yes to Life!”-A Social Responsibility Project. Poster Presentation, 48th National Psychiatry Congress of the Psychiatric Association of Turkey, 2012

SNIPE: Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug usE Üniversite öğrencilerinde çoğul madde kullanımını önlemek için sosyal norm müdahalesi, Poster Presentation, 48th National Psychiatry Congress of the Psychiatric Association of Turkey, 2012

SNIPE: Social Norms Intervention for the Prevention of Polydrug Use Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımıyla İlgili Sosyal Normlar, Türkiye Sonuçları, Poster Presentation, 48th National Psychiatry Congress of the Psychiatric Association of Turkey, 2012

“Depresyonda Kognitif ve Davranış Terapisi ve Akılcı İlaç Kullanımı” Panel, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, 2013

“Üniversite Öğrencileri Arasında Madde Kullanımı Ve Sosyal Belirleyicileri” Poster Sunumu, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2014

“Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımının Engellenmesinde Sosyal Norm Müdahalesi” Panel, 9. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2015

“Akılcı İlaç Kullanımı” Panel, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi, 2015

Primer Nokturnal Panik Ataklari Olan İki Olguda Bilişsel Davranişçi Terapi, Poster Sunumu, 20. Yıllık Toplantı-Klinik Eğitim Sempozyumu, 2016

Obezite Bir Bağimlilik Hastaliği Mi?, Poster Sunumu, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2016

Cinsel İşlev Bozukluklarinda Güncel Tani Değişiklikleri Ve Klinik Yaklaşimlar, Panel, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2017

Dissosiyatif Amnezi: Dün, Bugün, Yarin, Dissosiyatif Amnezide Psikoterapi Yaklaşımları, Panel, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2017

Löffler Endokardit Olgusunda Steroid Kullanimi İlişkili Akut Psikoz, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2017

Paylașilmiș Psikotik Bozukluk; Anne Ve Oğul Bir “Folie A Deux” Olgusu, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2017

Dissosiyatif Amnezi “Buz Dağinin Görünen Kismi”: Bir Olgu Sunumu, 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2017

“Metakognitif Terapi ve Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Kullanımı Kursu” Kurs, 3. Psikiyatri Zirvesi & 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2018

“TSBB’DE PSİKOTERAPİDE NEREDEYİZ? – Metakognitif Terapi”, Panel, 3. Psikiyatri Zirvesi & 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2018

“Bir Transdiyagnostik Yaklaşım Örneği: Metakognitif Terapi”, Panel, 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2018

“Çevrimiçi Oyun Oynama Bozukluğunun Terapisi”, Panel, 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi,2018